กิจกรรมภายในโรงเรียน

WKSC Activity
กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจํ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ ค่ายคณิตศาสตร์ MAT...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรม Language Week 2024

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กีฬา​ -​ กรีฑา สีภายในต้านภัยย...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ส...

ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจก...

กิจกรรม โดย คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" 8 กิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและกิจกรรมส...

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ขอเชิญชวนนักเรียนชาวเวียงแหงวิทย...

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา ...

เลือก "กิจกรรมชุมนุม" วัน พฤ. ที่ 18 พ.ค. 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนวงโยทวาทิต โรงเร...

ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันเกียรติยศ ปัจฉิมนิเทศและอำลาส...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

Food Festival 2566 WKSC. ระดับชั...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

การจัดนิทรรศการผลงาน โครงงานวิทย...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรม...

ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีก...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค...

ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน และวันปีใหม่ ป...

วันตรุษจีน และแลกของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

Sports Day 2022 งานกีฬาสี ปีการ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

การซ้อมขบวนพาเหรดงานกีฬาสี ปีการ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมปล่อยโคม งานประเพณียี่เป็...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประเพณียี่เป็ง โรงเรียนเวียงแหงว...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ค่ายคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษ...

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะกรรมการนักเรียน 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่...

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

กิจกรรมภายในโรงเรียน

การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมนำเสนอ STEMS "ทศเจดีย์ ศ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ร้อง เรียน เล่น ณ ลานเพลิน โดย ก...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2...

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอ "Activ...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตอบคำถามห...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 256...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน" ประจำปีกา...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนวงโยธว...

กิจกรรมภายในโรงเรียน

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

  • ติดต่อ