ข่าวประกาศ ว.ค.

Announcement News
หัวข้อ ประเภท วันเวลา
4 มี.ค. 2567 กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมปีการศึกษา 2567 [ประกาศนักเรียน] ประกาศนักเรียน 4 มี.ค. 2567
7 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ประกาศนักเรียน] ประกาศนักเรียน 7 ก.พ. 2567
5 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 5 ก.พ. 2567
30 ม.ค. 2567 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่การเงิน [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 30 ม.ค. 2567
30 ม.ค. 2567 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 30 ม.ค. 2567
3 ธ.ค. 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน​วิชาสังค​ม​ จำนวน​ 1 อัตรา [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 3 ธ.ค. 2566
3 พ.ย. 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน​ จำนวน 3​ อัตรา [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 3 พ.ย. 2566
17 ต.ค. 2566 ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 17 ต.ค. 2566
18 ก.ย. 2566 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์)และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ ICT [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 18 ก.ย. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสื่อวิชาสุขศึกษา [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องดนตรี [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาสิ่งแวดล้อม [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องดนตรี [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสื่อ 8 กลุ่มสาระฯ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาสภาพแวดล้อม [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสื่อวิชาดนตรี [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
15 ก.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ค. 2566
22 พ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (3 ตำแหน่ง) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาไทย [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 22 พ.ค. 2566
9 พ.ค. 2566 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเป็นครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและICT [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 9 พ.ค. 2566
8 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและICT [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 8 พ.ค. 2566
30 เม.ย 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (3 ตำแหน่ง) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและICT [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 30 เม.ย 2566
29 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2566 [ประกาศนักเรียน] ประกาศนักเรียน 29 มี.ค. 2566
27 ก.พ. 2566 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [ประกาศนักเรียน] ประกาศนักเรียน 27 ก.พ. 2566
8 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 มี.ค. 2566
24 ก.พ. 2566 ประกาศการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.พ. 2566
22 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดเพื่อปรับปรุงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ร.10 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 ส.ค. 2565
18 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ไป-กลับ เพื่อร่วมขางขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเทศ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 ส.ค. 2565
18 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 18 ส.ค. 2565
15 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 15 ส.ค. 2565
9 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาสภาพแวดล้อมกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟและพัดลมโคจรภายในโรงเรียน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 9 ส.ค. 2565
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าสไบการแสดงเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
7 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุปรับภูมิทัศน์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน  [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.ย. 2564
7 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 7 ก.ย. 2564
20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตัดหญ้าเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 20 ส.ค. 2564
4 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวาดภาพห้องศูนย์อาเซียนศึกษา [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4 ส.ค. 2564
11 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (3 ตำแหน่ง) ตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกช่างเชื่อม [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 11 ก.พ. 2564
25 ก.พ. 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 25 ก.พ. 2564
24 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 24 ก.พ. 2564
15 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 15 ก.พ. 2564
11 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง [ประกาศรับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครงาน 11 ก.พ. 2564
27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 27 ก.ค. 2564
13 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนศิลปะ ปีการศึกษา 2563 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13 ก.ค. 2564
10 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เทปูสำเร็จทางเชื่อมอาคาร 2 และอาคาร 3) ปีการศึกษา 2563 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ค. 2564
3 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดอุปกรณ์การแข่งขันทักษะวิชาการ (คหกรรม) ปีการศึกษา 2563 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ค. 2564
1 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ปีการศึกษา 2563 [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.ค. 2564
  • ติดต่อ