ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน
นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสนิท พลเยี่ยม
นางสาวสนิท พลเยี่ยม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทร์พิชชา กูลนาม
นางสาวภัทร์พิชชา กูลนาม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา
นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา

ตำแหน่งครู

นางสาวเอกนรี เชียงดี
นางสาวเอกนรี เชียงดี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ