ข้อมูลติดต่อ

Contact

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

เลขที่ 288 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

โทร. 053-477053

โทรสาร 053-477053

Email: [email protected]

Website: https://www.wksc.ac.th

Facebook: โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
  • ติดต่อ