ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระศิลปะ

นายธรรมรักษ์ สร้อยทอง
นายธรรมรักษ์ สร้อยทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่งครู

(ดนตรี)

นางสาวพิกุล กู้เกียรติกุญชร
นางสาวพิกุล กู้เกียรติกุญชร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ศิลปะ)

นางสาวอรจิรา เทียมเย็น

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(นาฏศิลป์)

  • ติดต่อ