ข่าวประชาสัมพันธ์

WKSC News

วันที่ 1 มีนาคม 2567 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE Academic Year 2023 "ซอ...

วันที่ 23 ก.พ. 2567

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 ก.พ. 2567

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 21 ก.พ. 2567

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง

วันที่ 20 ก.พ. 2567

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงค...

วันที่ 19 ก.พ. 2567

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

วันที่ 18 ก.พ. 2567

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่าน...

วันที่ 16 ก.พ. 2567

วันที่​ 16 กุมภาพันธ์​ 2567 นางสาวณัฎฐา​ จันสุวรรณกุล​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวี...

วันที่ 16 ก.พ. 2567

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวณัฎฐา​ จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวี...

วันที่ 13 ก.พ. 2567

รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงกา...

วันที่ 11 ก.พ. 2567

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 ก.พ. 2567

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 5 ก.พ. 2567

มอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 ก.พ. 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจี...

วันที่ 8 ก.พ. 2567

ยินดีต้อนรับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 ก.พ. 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญผู้บริหาร​ ครู​ บุคลากรทางการศึกษา​ แ...

วันที่ 6 ก.พ. 2567

  • ติดต่อ