ข่าวประชาสัมพันธ์

WKSC News

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567...

วันที่ 13 มิ.ย. 2567

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน

วันที่ 12 มิ.ย. 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและการประเมินก...

วันที่ 12 มิ.ย. 2567

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ภาคเรี...

วันที่ 11 มิ.ย. 2567

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบค...

วันที่ 11 มิ.ย. 2567

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และครั...

วันที่ 10 มิ.ย. 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ปี 256...

วันที่ 7 มิ.ย. 2567

สถานศึกษาปลอดภัย | จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2

วันที่ 7 มิ.ย. 2567

มิถุนายน 2567 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

วันที่ 7 มิ.ย. 2567

อาจาริยบูชา ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 6 มิ.ย. 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวาง...

วันที่ 3 มิ.ย. 2567

การอบรมนักเรียนแกนนำ ห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 พ.ค. 2567

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก...

วันที่ 31 พ.ค. 2567

โรงเรียนเวียงเเหงวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเเหง ...

วันที่ 30 พ.ค. 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพ...

วันที่ 30 พ.ค. 2567

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ...

วันที่ 31 พ.ค. 2567

  • ติดต่อ