วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน
วัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle)

วัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle)

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ภาวะกรดยูริกสูงและโรคเกาต์ (Hyperuricemia and Gout)

ภาวะกรดยูริกสูงและโรคเกาต์ (Hyperuricem...

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

โรคหายใจเกิน Hyperventilation

โรคหายใจเกิน Hyperventilation

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคส

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคส

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

สมดุลเคมี การแลกเปลี่ยนแก๊สในระบบหมุนเวียนเลือด

สมดุลเคมี การแลกเปลี่ยนแก๊สในระบบหมุนเว...

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม: การตรวจวัดสมบัติข...

โดย ครูฐิรารัตน์ เกษสระ

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2: เมฆที่เห็นเป็นอ...

โดย ครูฐิรารัตน์ เกษสระ

Footbraille

Footbraille" (Smart Eco-Friendly Footpa...

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม, ครูณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

การทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ด้วยไฟฟ้า

การทดลองแยกสลายสารละลายโพแทสเซียมไอโอได...

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี

การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ระบบเลือด ABO

ระบบเลือด ABO "กิจกรรม ใครเป็นฆาตกร??" ...

โดย ครูวัลยา กองแก้ว

  • ติดต่อ