วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนการสอน
วัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle)

วัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle)

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ภาวะกรดยูริกสูงและโรคเกาต์ (Hyperuricemia and Gout)

ภาวะกรดยูริกสูงและโรคเกาต์ (Hyperuricem...

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

โรคหายใจเกิน Hyperventilation

โรคหายใจเกิน Hyperventilation

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคส

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคส

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

Footbraille

Footbraille" (Smart Eco-Friendly Footpa...

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม, ครูณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์

การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี

การทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสี

โดย ครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

  • ติดต่อ