ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลักษิกา ศรีไม้
นางสาวลักษิกา ศรีไม้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่งครู

นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธิตินนท์ เล็กถิน
นายธิตินนท์ เล็กถิน

ตำแหน่งครู

นายนววิทย์ โพธิ์กลาง
นายนววิทย์ โพธิ์กลาง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุปละ
นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุปละ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ