คณิตศาสตร์

การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

จำนวนเต็ม

โดย ครูสิทธิโชค ชูแก้ว

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาคณิตศาสตร์ Probability Bingo Game

โดย นางสาววราภัสร์ ทองสุข

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาคณิตศาสตร์ การบูรณาการในคณิตศาสตร์

โดย นางสาววราภัสร์ ทองสุข

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมเกี่ยวกับความน่าจ...

โดย นางสาววราภัสร์ ทองสุข

  • ติดต่อ