ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพรรณทิพา สิทธิ
นางสาวพรรณทิพา สิทธิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายชยพล วังสุนทร
นายชยพล วังสุนทร

ตำแหน่งครู

นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ
นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ