ข้อมูลบุคคลากร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณัฐพัชร์ วงค์รักษ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายณัฐพัชร์ วงค์รักษ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

  • ติดต่อ