ภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรียนการสอน
ลองใช้ Call-Go-Talk เป็นคำนามดูบ้าง

ลองใช้ Call-Go-Talk เป็นคำนามดูบ้าง

โดย ครูวิทวัส ยะมัง

Rock-Scissors-Paper Game: Past Simple Tense

Rock-Scissors-Paper Game: Past Simple T...

โดย ครูวิทวัส ยะมัง

How to Sound More British

How to Sound More British

โดย ครูวิทวัส ยะมัง

Mini English Project - Roof Garden

Mini English Project - Roof Garden

โดย ครูวิทวัส ยะมัง

  • ติดต่อ