ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชานาฏศิลป์ เรื่อง รูปร่างของคุณ หุ่นแ...

โดย นางสาวอรจิรา เทียมเย็น

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน

โดย นางสาวอรจิรา เทียมเย็น

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง ความกลมกลืน

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิ...

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง พื้นผิว

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง พื้นที่ว่าง

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง จังหวะในงานทัศนศิลป์

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง ความเป็นเอกภาพ

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง การประเมินและวิจารณ์งา...

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง วรรณะสี

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานประติ...

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง ความสมดุล

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง 4 ขนาดและสัดส่วนในงานท...

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง การออกแบบรูปภาพสัญลักษ...

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง พื้นฐานของ จุด (POINT)...

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาศิลปะ เรื่อง น้ำหนักแสงเงา

โดย นางสาวพิกุล กู้เรียรติกุญชร

  • ติดต่อ