ข่าวประกาศ ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ -เทคโนโลยี (ISMTP) และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (IECP) ประจำปีการศึกษา 2567

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [PDF] >> ดาวน์โหลด

  • ติดต่อ