กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจําภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2567
โดยการลงทะเบียนกิจกรรมชมุนุม พร้อมกัน
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
ผ่านระบบ WKSC@Online


สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อม
1. ชุมนุมที่นักเรียนสนใจ และตรงกับเงื่อนไขการรับสมัคร
2. โทรศัพท์มือถือ
3. เลขประจำตัวนักเรียนสำหรับลงทะเบียน


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ