กิจกรรมภายในโรงเรียน
Activities within the school

กิจกรรม Language Week 2024

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรม Language Week 2024 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
☺️ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรม Language Week 2024 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันทางภาษามากมายให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
Speech (การแข่งขันพูดสุนทรพจน์)
X - Mas Through Songs ( การแข่งขันทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านเพลง)
 Pictorial Story ( การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ)
✒️spelling - X ( การแข่งขันสะกดคำ)
X - Words (การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ)

中文卡通配音大赛 (การแข่งขันพากษ์การ์ตูนภาษาจีน)
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2566
❄️นักเรียนสนใจกิจกรรมใด สามารถเข้าสมัครได้ทาง QR - Code หรือ Google Form Link ได้เลย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม☺️

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ