กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ ค่ายคณิตศาสตร์ MATH CAMP 2023 ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ "ค่ายคณิตศาสตร์ MATH CAMP 2023" ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเวีนงแหงวิทยาคม ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ "เพิ่มพูนและพัฒนา" ฝึกทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้
มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก พร้อมรับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกท่าน หรือ สมัครผ่าน QRcode ด้านล่างนี้

www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ