ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

*** ยินดีต้อนรับสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง ***

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ ตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. นางสาวธัญญาภรณ์ พะยอม ตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาจีน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ