ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น เข้าร่วมประชุม กับสถานีตำรวจภูธรเวียงแหง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ณ หอประชุมเอื้องผาเวียง


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ