ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายสิทธิพล นันตา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และนายปรัชญา ธิมา ครูกิจการนักเรียน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ