ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโล่รางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่นดีเด่น และกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 2565

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รับโล่รางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่นดีเด่น และกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายชุมยศ ราหมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับโล่รางวัลประธานกรรมการสถานศึกษา ดีเด่น นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับโล่รางวัล กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษา ดีเด่นและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ