ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสระเกล้าดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อาวุโส

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
พิธีสระเกล้าดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อาวุโส

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางวดีลดา เขียวพรม และนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูจัดพิธีสระเกล้าดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 

  • ติดต่อ