ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

ลูกเสืออาสา กกต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ลูกเสืออาสา กกต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือ อาสา กกต. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเวียงแหง


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ