ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ปฐมนิเทศนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ