ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประกาศกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 


วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566
นักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566
นักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


*** แต่งกายด้วยชุดพลศึกษาโรงเรียนเดิม
ปฏิบัติตามมาตรฐานโควิด-19 


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ