ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นายธีรพร ดวงสีดา
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
2.นางสาวครองขวัญ อภิบูลย์
สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
3.นางสาวณัฐฐินี ตวงคำ
สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
4.นางสาวณัฐชยา พะยะ
สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
5.นางสาวอรพินท์ แซ่จู
สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์

#งานแนะแนว
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ