ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางวดีลดา เขียวพรม และนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ