ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
พัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE

นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐิณี คำแสน และนายชยพล วังสุนทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ