ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รับรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้บริหาร ครูและ บุคลากร ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่นำนักเรียนมารายงานตัว การรายงานและมอบตัวนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ