ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง

วันที่ 15  กันยายน 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางสหนันท์ ปัญญา  หัวหน้างานวิชาการ  และวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรทวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง ประจำปีการศึกษา 2565  ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  • ติดต่อ