ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร ปู่ยี่ ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทครูดีเด่น” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร ปู่ยี่ ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทครูดีเด่น” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความดีกับนายเกรียงไกร ปู่ยี่ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทครูดีเด่น” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ