ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 


โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความดีกับนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ