ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2565

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความดีกับนายชุมยศ ราหมัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ