ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สูงสุด​ระดับโรงเรียน

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สูงสุด​ระดับโรงเรียน

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 6

ที่ได้คะแนนการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สูงสุด​ระดับโรงเรียน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ