ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) ระดับภูมิภาค

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
การแข่งขันเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) ระดับภูมิภาค

นักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมเข้าร่วม การแข่งขันเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) เมืองเมเต้เวิร์สธุรกิจแห่งอนาคต ภาคเหนือ (ระดับรอบภูมิภาค) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1) เด็กชายชานุวัฒน์ กุลอริยพัมน์
2) นายคุณานนท์ มูหลิ่ง
3) เด็กชายอนุวัฒน์ เต่จ๊ะ
4) เด็กชายพีรพัฒน์ อินทริ
5) เด็กหญิงแสงจันทร์ ลุงโย๊ะ


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ