ข่าวประชาสัมพันธ์

เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี อำเภอเวียงแหง TO BE NUMBER ONE Idol

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี อำเภอเวียงแหง TO BE NUMBER ONE Idol

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมัณทนา ลุงต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 ” การแข่งเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี อำเภอเวียงแหง TO BE NUMBER ONE Idol งานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2566 ควบคุมดูแลโดยครูครูณัฐฐิณี คำแสน และคุณครูอรจิรา เทียมเย็น


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ