ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3-4 กันยายน 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันดังนี้

  • นายป๋อม ลุงปั่น

ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ" การแข่งขันProgramable Line tracing   kidbright

  • 1.นายป๋อม ลุงปั่น
  • 2.นายรัชพล อัมพุธ
  • 3.เด็กชายคุณานนท์ มูหลิ่ง
  • 4.นางสาวหมวยแดง ปั่นต๊ะ

เข้าร่วมการแข่งขันทำโจทย์ปัญหา  Microbit

  • นายรัชพล อัมพุธ

เข้าร่วมการแข่งขันProgramable Line tracing  kidbright 

  • 1.เด็กชายคุณานนท์ มูหลิ่ง
  • 2.นางสาวหมวยแดง ปั่นต๊ะ

เข้าร่วมการแข่งขัน Programable Line tracing  Microbit

 

  • ติดต่อ