ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ทวิศึกษา สาขาการท่องเที่ยว)

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ทวิศึกษา สาขาการท่องเที่ยว)

วันที่ 16 มีนาคม 2556 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 27 คน (สายการเรียนทวิศึกษา สาขาการท่องเที่ยว) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ