ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนพรัตน์จักรีทิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ขอขอบคุณรูปภาพจาก : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ