ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ทวิศึกษาแนวใหม่

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประชุมการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ทวิศึกษาแนวใหม่

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางสหนันท์ ปัญญา หัวหน้างานวิชาการ พร้อมด้วยนายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา นำคณะครูร่วมประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ทวิศึกษาแนวใหม่ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ นางสาวสิรินทร์นิชา มณีวรรณ์ ครู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาในปีการศึกษา 2566 ต่อไป


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ