ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาวิชาทหารชาย ผลัดที่ 6 จำนวน 19 นาย
ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 นักศึกษาวิชาทหารหญิง ผลัดที่ 2 จำนวน 8 นาย
ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ