ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566

โรงเรียนเวียงแหงวิทยคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ดังนี้


1. ประเภทบุคคลผู้ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ได้แก่
1.1 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


2. ประเภทบุคคลผู้ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
2.1 นายวรพัฒน์ มันห้วย ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2.2 นางสาวณัฐฐิณี คำแสน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2.3 นางสาวบุษบา กูเชอ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู
2.4 นายรัชพล อัมพุธ
2.5 นางสาวน้ำหนึ่ง ดอยกิ่ง
2.6 นายป๋อม ลุงปั่น
2.7 นายเจตนิพัทธ โนใจปิง
2.8 นายอชิรวัตติ์ โหล่โล
2.9 นางสาวนุนวล วิริยะ
2.10 นางสาวสิธิกร ลุงละ
2.11 นางสาวดารารัตน์ ชิงะ
2.12 นายอำพล แซ่ฮ่วง
2.13 นายทุนแน่ ลุงนุก
2.14 นายวรพจน์ สายผึ้ง
2.15 นางสาวสุภัสสรา เขียวหมาย


3. ประเภทบุคคลผู้ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
3.1 เด็กชายวรภพ ทองข่าย
3.2 เด็กหญิงจ๋ามเครือ คำแดง


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ