ข่าวประชาสัมพันธ์

Food Festival 2566 WKSC. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
Food Festival 2566 WKSC. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Food Festival 2566 WKSC. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดนิทรรศการ การประกอบอาหารชนเผ่า ในรายวิชา STAR STEMs โดยมีนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนจัดนิทรรศการด้วยความสนุก ณ อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ