ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 16 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดพิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธีด้วยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ได้จัดพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินตามมาตรฐานและข้อบังคับคณะลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ประพฤติปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ