ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินระเมิน OBECQA ในวันที่ 6 มิ.ย 2566

วันที่ 6 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินระเมิน OBECQA ในวันที่ 6 มิ.ย 2566

โรงเวียงแหงวิทยา​ค​ม​ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ติดตาม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA


#งานประชามสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยา​ค​ม

  • ติดต่อ