ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดนิทรรศการผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Research Project)

วันที่ 6 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
การจัดนิทรรศการผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Research Project)

การจัดนิทรรศการผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Research Project) 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Experimental Research Project) ณ อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีกับการแก้ปัญหา จัดการเรียนการสอนโดย คุณครูพัชราภรณ์ ปิ่นชุม ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ