ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์)

วันที่ 6 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รับมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์)

รับมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์) 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน 32 คน (สายการเรียนทวิศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ