ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS

วันที่ 1 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายธีรพร ดวงสีดา สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

2. นางสาวครองขวัญ อภิบูลย์ สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาวณัฐฐินี ตวงคำ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

4. นางสาวณัฐชยา พะยะ สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

5. นางสาวอรพินท์ แซ่จู สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์

#งานแนะแนว

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ