ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

วันที่ 6 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา หัวหน้างานวิชาการ และนายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา นำคณะครูฝ่ายวิชาการ ออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงหลวง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมรับการแนะแนวด้วยความสนุกสนาน
#ทีมงานวิชาการ
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ