ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร 2566

วันที่ 6 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร 2566

*** ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ***


วันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับ โรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ซึ่งโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านวีดิทัศน์ ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และกิจกรรมการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตกลุ่มดอย ทั้ง 5 สหวิทยาเขต โอกาสนี้ นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ